Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „GEO-BAU”  istnieje na rynku geodezyjnym od 2006 roku.

Oferta firmy skierowana jest do klientów instytucjonalnych oraz  osób prywatnych.

 

Firma posiada specjalistyczny  sprzęt geodezyjny oraz wiedzę i doświadczenie pozwalające na

wykonanie każdej usługi geodezyjnej tj.: pomiary realizacyjne, mapy do celów projektowych (wersje

analogowe i numeryczne w formacie DWG i DGN), obsługa inwestycji, pomiary powykonawcze, podziały

działek,  wznowienia granic, digitalizacje rastrów. 

Created by Studio2M